Tài liệu hướng dẫn sử dụng

*> Mở Port đầu ghi hình Avtech


các cách pha cafe|
ly cafe ngon|
cách pha cafe capuchino|
bán cafe hạt|
máy xay cafe hạt|
cafe nguyên chất|

Địa chỉ IP mặc định: 192.168.1.10

– Mở Port Web, Mobile Modem: 80.

– Phần mềm xem qua di động: EagleEyes.

-Use name/Pass: admin

*> Mở Port đầu ghi hình Dahua,BenCo,KbVison

– Địa chỉ IP mặc định : 192.168.1.108

– Mở Port Web: 80

– Mở port Mobile :37777

– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS

– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.

– Use name/Pass: admin

*> Mở Port đầu ghi hình Vantech

– Đầu ghi hình NVR Vantech.

Địa chỉ IP mặc định: 192.168.1.108

      + Model: VP – X500D1- X960H – X300 VT – X200 – X200S – 4900H – X200 – X500D1

X700 NVR(HVR) – X700-X50CVI (X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Web: 80

– Mở Port Mobile : 37777

– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: iDMSS

– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.

– Use name/Pass: admin

+ Model: VP-X42HD – VP-X40HD (X: là số kênh của đầu ghi)

+ Chạy hiển thị thông qua phần mềm địa chỉ IP.

– Mở Port: 80 và 9101

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: NVSIP

– Phẩn mềm xem qua hệ điều hành Anroid: NVSIP

    + Model: VP-X700NVR2

– Mở Port Web: 80

– Mở Port Mobile : 37777

– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: iDMSS

– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD

+ Model:  VT – X100 –X100E-8100-8100D1-16100D1

X63-AHD,X63-TVI

(X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Mobile và Web: 80

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: IWACHT DVR II. (Vantech V1)

– Phần mềm xem qua hệ điều hành Android: Iwacht DVR II.

+ Model: VT-X800H-X800S-4800SA-4800M-8800M-8800H-16800M-16800H-24800M-24800H-32800M-32800H-X900.

– Mở Port Web: 80 và 7777

– Mở Port Mobile: 8888

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS :  AseeproHD(iPhone)-ZmeyeHD(iPad),

– Phẩn mềm xem qua hệ điều hành Anroid:  AseeproHD(iPhone)-ZmeyeHD(iPad)

Ghi chú:Quý khách hàng có thể sử dụng: Qmeye-port Mobile: 5800

+  Model: VT-X4900S-X900 (X : Là số kênh đầu ghi).

– Mở Port Web: 80 và 7777

– Mở Port Mobile: 8888

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: QMEye

– Phẩn mềm xem qua hệ điều hành Anroid: QMEye.

Đầu ghi hình AHD Vantech.

          + VP- X60AHD và VPM460AHD (X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Web: 80 và 34567

– Mở Port Mobile: 34599

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: Xmeye

– Phẩn mềm xem qua hệ điều hành Anroid: Xmeye

VP-X61– AHD (X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Web: 80 và 7777

– Mở Port Mobile: 5800

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: QMEye

– Phẩn mềm xem qua hệ điều hành Anroid: QMEye

Đầu ghi hình HD-CVI .

+ Model: VP-1652 – X50CVI-X51-X53CVI (X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Web: 80

– Mở Port Mobile : 37777

– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: iDMSS

– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD

+ Model: VP-X54CVI (X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Web: 80 và 7777

– Mở Port Mobile: 8888

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: QMEye

– Phẩn mềm xem qua hệ điều hành Anroid: QMEye.

*Camera IP .

+ Model: VT-6200HV

– Mở Port Web: 80

– Use/Pass : admin

+ Model : VT 6300A& VT-6300B

– Mở Port Web: 80.

– Mobile Port : 34567

– Use/Pass : admin/(Bỏ trống)

*> Mở Port đầu ghi hình ABell

*Đầu ghi hình DVR và Camera IP + NVR Abell(Thông dụng).

Ghi chú : Tất cả đầu ghi hình NVR và Camera IP.

-Mở Port Web: 80

-Port Mobile : 34567

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:

+ Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: Xmeye.

  Model:DVR 1102.

-Mở Port Web: 80

– Mở Port Mobile : 3357

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android: ZmeyePlus

*Đầu ghi hình HDCVI.

+ Model: 040XALA-040XBLA (X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Web: 80

– Mở Port Mobile : 37777

– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: iDMSS

– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD(gdmss lite)

+ Model: 04XAL-CVI1080 Phiên bản mới (X: là số kênh của đầu ghi).

– Mở Port Web: 80

– Mở Port Mobile : 37777

– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IMMS Lite

– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: MMS.

*Đầu ghi hình AHD.

+ Model: 0404 AM-AHD.

– Mở Port Web: 80

– Mở Port Mobile :34567

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:

+ Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: Xmeye.

+ Model: 0404 AL-AHD.

– Mở Port Web: 80

– Mở Port Mobile :5000

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:

– Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: UMEye hoặc QMEye

– Xem phần Mền Cloud: UMEye hoặc QMEye

+ iHomeSmart

  • Yoose
  • Use và Pass Mặc định
  • ID/Pass :5 số ký tự/123

Mở Port đầu ghi hình Juan

– Mở Port  Web : 80-8880

– Mở Port Mobile : 80

-Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:

+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: ESEENET

+Xem phần Mềm hệ điều hành Android: ESEE

*> Mở Port đầu ghi hình Hikvion

– Mở Port  Web : 80

– Mở Port Mobile : 8000

-Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:

+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: IVMS-4500,Hik-Connect

+Xem phần Mềm hệ điều hành Android: IVMS-4500,Hik-Connect

Mở Port đầu ghi hình TVT

– Mở Port  Web :

– Mở Port Mobile :

-Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:

+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD:

+Xem phần Mềm hệ điều hành Android:

Bài Viết Liên Quan